Om skolen

Velkommen til Kunstskolen Rammen

Kunstskolen Rammen er en kunstskole for voksne med særlige behov.
Vi underviser elever med psykiske problemer, synshæmmede, fysisk 
handicappede, udviklingshæmmede og autister/aspergere.

Vi er en af få skoler i landet, der blander forskellige handicaps og det 
er vor styrke. Vi underviser alle, der er interesserede i at udvikle sig 
indenfor det kunstneriske eller grafiske område.

Kunstskolen Rammen består af forskellige afdelinger, som arbejder 
både sammen og hver for sig.

For alle afdelinger gælder det at vi tager udgangspunkt i den enkelte 
elevs evner og behov og at eleverne undervises af pædagogisk- 
grafisk- og akademisk uddannede skabende kunstnere, på 
et højt fagligt niveau.

Kunstskolen Rammen har følgende forskellige afdelinger:

 

uddannelsesmuligheder

 

Kunstskolen

Undervisningen på kunstskolen består af en et-årig basisuddannelse, 
hvor eleven arbejder med maleri/tegning, tryk, skulptur/installation, 
modellering, raku-brænding, mixed media og grafik. Som en del af 
undervisningen, arrangerer vi løbende udstillinger både på og udenfor 
skolen samt foretager ekskursioner og udstillingsbesøg for inspiration.

Efter basisuddannelsen kan eleven arbejde videre på skolens overbygning.
Her udfordrer vi eleven gennem mangeartede individuelle opgaver og 
gennemgang af forskellige teknikker, for at bevidstgøre ham/hende om 
sit eget personlige kunstneriske udtryk. På overbygningen deltager eleven 
i flere gruppeudstillinger og afslutter med en selvstændig udstilling.

Kunstskolen Rammen har undervisning 30 lektioner om ugen.
Mandag til fredag fra kl. 9.00-14.30.

 

Grafisk Tegnestue

På Grafisk Tegnestue arbejder vi med grafisk og visuel kommunikation. 
I den klassiske og traditionelle form anvender vi tegning/tegneserie, 
foto, collage og kommunikation og i den digitale form arbejder vi med 
billedbehandling, layout og design. Vi arbejder i vores medieværksted 
også med produktion af kunstvideoer og mindre animationsfilm og 
eleven opnår her forståelse for de mange processer, der ligger til grund 
for en filmproduktion.

Eleverne uddannes i forskellige grafiske discipliner og tilhørerende 
teknikker med henblik på at kunne mestre specifikke faglige funktioner. 
Efter endt uddannelse vil eleven selvstændigt og i samarbejde med andre 
kunne varetage et eller flere arbejdsområder indenfor det grafiske område. 
STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for 18 til 25 årige.)

I STU-regi tilrettelægger vi individuelle ungdomsuddannelser for unge 
med særlige behov. STU-uddannelserne tilbydes i forskellige udformning 
på Kunstskolen Rammen. Enten i kombination med den kunstneriske 
uddannelse eller kombineret med den grafiske uddannelse. Vi underviser 
desuden i livskundskab, dansk, engelsk, matematik, praktisk computerbrug 
samt bo-træning. Al undervisning tager udgangspunkt i elevens behov og 
har det kreative og skabende som fokus i selve læreprocessen.

Alle uddannelser på Kunstskolen
Rammen bygger på vore to mål:

1. Den enkelte elev udvikler sig gennem daglig udfordring og ud-
foldelse og vil herved opnå sit optimale kunstneriske niveau.

2. Den enkelte elev opnår øget selvværd og størst mulige udvikling 
af sociale kompetencer.

Vore to mål forstærker gensidigt hinanden. Vi kombinerer kunstnerisk 
uddannelse med social træning og fremmer kunstnerisk udvikling, 
identitet, selvværd og socialisering.

Læs mere om STU-uddannelsen HER
Læs mere om grunduddannelsen i grafisk design og nye medier HER
…eller se en film om skolen HER