Velkommen

Udsnit af Rammen's stand og ophængningshold ved Handi-Art 2018.

Tillykke med Handi-Art diplomerne til Ferhat og Lise!

 

Igen i år er Rammen med på Handi-Art

 

 

Udklip fra Lørdagsavisen om skolens praktikforløb og kurser

 

 

Velkommen til Rammen – vi mødes omkring kunst og kreativitet i øjenhøjde

Rammen er et trygt miljø for unge og voksne med særlige behov. Vi arbejder med mennesker med psykiske problemer, synshæmmede, fysisk handicappede, udviklingshæmmede og autister/asperger mm.


Vi er et lille sted med plads til max. 15 elever
Der er ro og tid til den enkelte elev. 

Vi er et af de få steder i landet, der har mennesker med forskellige handicaps sammen – og det er vor styrke.

"Tak fordi I gør det så godt. Jeg er så glad for at komme på Rammen hver dag, og lave det jeg allerbedst kan lide at lave."

 

Rammen bygger på målene:

  • Den enkelte elev udvikler sig gennem daglig udfordring og udfoldelse og vil herved opnå sit optimale kunstneriske niveau.
  • Den enkelte elev opnår øget selvværd og udvikling af sociale kompetencer
  • Ro og rummelighed på flere niveauer

Målene forstærker gensidigt hinanden. Vi kombinerer kunst med social træning og gennem den kunstnerisk udvikling, fremmes identitet, selvværd og socialisering.

Individuel indlæring

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs evner og behov og eleverne undervises på højt niveau af pædagogisk-, grafisk- og akademisk uddannede og udøvende kunstnere. Vor styrke er, at vi ikke opdeler eleverne efter evner, fagligt niveau eller diagnose. Vi har respekt for det enkelte individ og møder dem i øjenhøjde. Vi arbejder med differentierede undervisningsplaner, hvor der tages individuelle hensyn til læringsstil, forudsætninger, tempo niveau mm.

Sociale færdigheder

Elevernes sociale færdigheder og indbyrdes samspil sætter vi højt og vi har fokus på god tone og udvikling af sociale kompetencer således at de kan begå sig i fællesskaber og skabe positive medmenneskelige relationer.

Et helt særligt sted

Rammen har elever med særlige behov af vidt forskellig karakter. Det er vores styrke og alle elever har fordel af at se ligheder og forskelle, bruge hinanden som rollemodeller og frem for alt: Acceptere sig selv og hinanden som man er.

Ligesom eleverne har forskellig baggrund, har underviserne også forskellige kompetencer. Vi favner bredt fagligt, kunstnerisk og socialpædagogisk. Alle underviserne har lang erfaring i at undervise på skolen og favne målgruppen. Eleverne undervises af pædagogisk- og akademisk uddannede og udøvende kunstnere på højt niveau. Desuden har de et stort kendskab til den levende kunstverden. De udstiller løbende deres egne værker og har derigennem et stort netværk af kunstnere.

Denne mangfoldighed hos elever såvel som lærere er en styrke for skolens daglige virke.
Det giver en rummelighed på skolen, der kommer til udtryk ved en fri undervisningsform, som skaber de bedste rammer for at eleverne kan udvikle deres eget potentiale både fagligt og personligt.

Skolen giver plads til vækst på kunstneriske såvel om på det personlige plan.

Eleverne oplever personlig succes gennem deres kunstnerisk virke og samtidig oplever de at være en del af et fællesskab.

Mød os også på