Om Rammen

Kunstlinjen

Kunstlinjen henvender sig til dig der kan lide at udfolde dig selv kunstnerisk. Underviserne er udøvende kunstnere, og vil være med til at udvikle dig kunstnerisk. Der arbejdes med maling/tegning, tryk, skulptur/installation, modellering, raku-brænding, mixed media og grafik. Desuden besøger vi udstillinger for inspiration. Kontakt skolen for yderligere informationer.

 

 

Grafisk linje

På den grafiske linje arbejder vi med grafisk og visuel kommunikation. I den klassiske og traditionelle form, anvender vi tegning/tegneserie, foto, collage og kommunikation. I den digitale form arbejder vi med billedbehandling, layout og design. Vi arbejder også med produktion og kunstvideoer og mindre animationsfilm og eleven opnår her forståelse for de mange processer, der ligger til grund for en filmproduktion.  Kontakt skolen for yderligere informationer.

Vi arbejder på MAC computere med nyeste software. 

Du er altid velkommen til at komme på besøg på skolen og komme et par dage på prøve.

              Ronja Røverdatter tegnet af Mikkel

 

Der undervises med en individuel og anerkendende tilgang til eleverne, og mål og indhold tilrettelægges og udarbejdes i tæt samarbejde med den enkelte elev. Lærerne samarbejder om at styrke eleverne på alle planer: Personligt, socialt og fagligt.

Al undervisning på skolen har det overordnet mål at øge elevernes selvværd og selvstændighed.

Kreativiteten bruges også når det drejer sig om undervisning i matematik og dansk. Desuden tilbydes eleverne at få undervisning i emner som krop og sundhed og bo-træning.

Der undervises 5 dage om ugen fra kl. 9 til 14.30.

Vores erfaring er, at eleverne kommer ud som mere glade og velfungerende mennesker, end da de startede på skolen.

 

Prøve

Det er muligt at komme på to dages gratis prøve på skolen. Mod betaling kan der arrangeres længerevarende prøveophold.

Prøveperioder aftales individuelt, og det er muligt at starte på skolen løbende.

Kompetencebevis

Ved afslutningen af uddannelsen udfærdiges et kompetencebevis, der beskriver elevens faglige, social og personlige kompetencer, sammen med en beskrivelse af forløbet.

Pris

Kontakt skolen

Timetal

Der undervises 30 ugentlige lektioner og vi følger Køge kommunes skoleferieplan.

Opsigelse af aftale

Et forløb på Kunstskolen kan opsiges af begge parter med en måneds varsel.

 

 

Tilsynsrapport for 2021 kan læses eller downloades her:

“Det er tilsynets overordnede vurdering, at Kunstskolen Rammen er et godt aktivitetstilbud for borgere, der profiterer af struktur og kunstnerisk udfoldelse i lille og trygt miljø. Borgerne trives i tilbuddet, hvor de bliver mødt med respekt og anerkendelse, og har indflydelse på såvel eget forløb, som den fælles hverdag i tilbuddet. Både leder og medarbejdere fremtræder engagerede, og medarbejderne understøtter på god vis borgernes kunstneriske kreative udvikling.”

Tilsynsrapport for 2019 kan læses eller downloades her:

“Det er tilsynets overordnede vurdering, at Kunstskolen Rammen er et velfungerende tilbud, hvor borgerne profiterer af struktur og kunstnerisk udfoldelse i et trygt miljø. Borgerne bliver respekteret og anerkendt og har indflydelse på såvel eget forløb, som hverdagen i tilbuddet. Leder og medarbejdere er kompetente og engagerede, og de fysiske rammer er velegnede til formålet.”